Obchodování s indexem relativní síly: To je strategie

Obchodování s indexem relativní síly: Chcete tento ukazatel použít? Máme pro vás tipy, nyní úspěšné s obchodováním RVI

Opakovaně jsme zdůrazňovali, že ukazatele hybnosti mohou být velmi spolehlivými ukazateli, pokud jsou správně použity a interpretovány. Účelem hybnosti je zachytit dynamiku ceny a poskytnout tak informace o tom, zda je v současnosti převládající trend stabilní nebo oslabující. Mezitím lze indikátory hybnosti vypočítat různými způsoby. Jedním z nejčastějších indikátorů hybnosti je samotná hybnost, ale RSI (Relative Strength Index) také patří do kategorie indikátorů hybnosti.

Výpočet RVI

Zatímco indikátor hybnosti však Pokud se rozdíl uzavírací ceny liší od předchozího dne, relativní index Vigor vyjadřuje cenové rozpětí mezi denním maximem a nízkým a cenovým rozpětím mezi počáteční a závěrečnou cenou. Čím větší je rozdíl mezi těmito dvěma rozsahy, tím méně byl pohyb v příslušném směru a naopak.

Index relativní intenzity je vyhlazen signální linkou pomocí klouzavého průměru na základě konkrétního Vypočteno období. Nulová čára by měla poskytovat informace o směru trendu.

Obchodování s indexem relativní síly: To je strategie

Interpretace RVI

Při interpretaci musíme vzít v úvahu tři parametry:

  1. Nulový řádek,
  2. samotný indikátor a
  3. signální vedení.

Nulová čára by měla udávat trend v ceně. Pokud je středová čára překročena, dojde ke změně trendu. Dále, křížení signálního vedení přes indikátor je známkou zvyšující se volatility, tj. Zrychlení trendu. Například pokud indikátor protíná signální vedení zdola nahoru, znamená to zrychlující se trend nahoru. Pokud je indikátor křížen shora dolů, je to signál pro zrychlující pohyb dolů.

Kromě toho je třeba poznamenat určité konstelace. Signál tedy může být klasifikován jako spolehlivý, pokud zrychlení nastane v okamžiku, kdy je indikátor stále v opačné trendové oblasti, tj. K překročení signální linie směrem dolů stále dochází nad nulovou linií a naopak. To by mělo signalizovat změnu trendu a zrychlení dostatečně brzy.

Přehled interpretací v praxi

Jak je tomu často, interpretační pravidla jsou obecná definice. Trhy však nejsou tak snadné vtlačit do rigidních struktur a vzorců, takže je vždy důležité zkontrolovat spolehlivost těchto obecných definic. Podívejme se na následující graf:

Z grafu je zřejmé, že indikátor splňuje tyto definice, ale je sporné, jakou přidanou hodnotu nabízí ve srovnání s cenou samotnou. Protože je také zřejmé, že indikátor jako celek jednoduše sleduje směr. Pokud cena významně klesne, indikátor také klesne pod nulovou linii a naopak.

Proto byste si měli krátce pamatovat, co má indikátor skutečně říkat. Pamatujeme si, že je to indikátor hybnosti. Neměli bychom proto věnovat více pozornosti tomu, zda ukazatel krátce ukazuje jedním nebo druhým směrem, ale zda vykazuje určité tendence v delším období, podobné interpretaci indikátoru RSI.

V tomto smyslu přichází znovu populární rozdíly mezi průběhem kurzu a indikátorem jsou považovány za další pravidla výkladu. Podíváme-li se znovu na graf, vidíme, že trendy a divergence poskytují lepší signály v průběhu času.

V tomto případě jasně vidíme konstantní vzorec - pokud shrneme následující pravidla:

  1. Musí existovat odchylka mezi cenou a indikátorem.
  2. Zrychlení obratu a přerušení nulové čáry.
  3. Po přerušení nulové čáry zůstane indikátor zachován. silný.

Optimalizovaná pravidla nám určitě mohou nabídnout více, pokud jde o interpretaci. Přesto je třeba říci, že ani tyto nemohou zaručit 100% spolehlivé signály. To lze vidět například od druhého zvratu směrem nahoru, který byl naznačen pomocí ukazatele a pravidel, ale který nemohl zabránit tomu, aby se cena zhroutila.

Proto musíme ještě něco myslet, abychom se vyhnuli těmto nekonzistentním. Obejít obrácení. To se budeme zabývat v příštím příspěvku, ve kterém současně vypracujeme obchodní strategii založenou na ukazateli RVI.

Obchodování s indexem relativní síly: To je strategie

Sdílet tento článek
Komentáře